Gizlilik Politikası Kişisel bilgilerin gizlilik Politikası (bundan böyle, Politika), TARAMA Motoru LLC’nin ve/veya TARAMA Motoru LLC (bundan böyle, TARAMA Motoru) ile aynı gruptan tüm şahıslar da dahil olmak üzere TARAMA Motoru’e bağlı şahısların, bir Kullanıcının TARAMA Motoru web siteleri, servisleri, hizmetleri, programları veya ürünlerinden (bundan böyle, Servisler, TARAMA Motoru Servisleri) herhangi birini kullandığı sırada ve TARAMA Motoru’in herhangi bir sözleşme ve anlaşmaları yaptığı bu Kullanıcı hakkında elde edebilecekleri tüm bilgiler için geçerlidir. Kullanıcı’nın, adı geçen şahıslardan biriyle kurulan ilişkiler çerçevesinde belirtilenPolitika onayı, , tüm diğer adı geçen şahısları da kapsar.
TARAMA Motoru Servisleri’nden yararlanması, Kullanıcının işbu Politika’yı ve burada belirtilen kişisel bilgilerin işlenmesi hakkındaki koşulları koşulsuz olarak kabul etmesi anlamına gelir; bu koşulların kabul edilmemesi halinde Kullanıcı Servisler’den yararlanmaktan kaçınmalıdır.